H E A D S H O T S

Show More

              O N   T H E   J O B

Show More

Steven Kaplan Actor, Singer, Pianist & Composer

Copyright 2019 by Steven Kaplan.

The Rewrite

Last day of filming with Golden Globe winner Hugh Grant.